Studie

Het belang van een voorspoedig verloop van de studie is in deze periode van bezuinigingen gegroeid. Het Utrechtsch Studenten Corps is er niet alleen voor de gezelligheid; wij bieden ook hulp en stimulans aan onze leden op het gebied van studie. Het Utrechtsch Studenten Corps heeft verschillende organen en systemen om het studeren onder leden te bevorderen. Hieronder staan enkele voorbeelden van de voor de leden georganiseerde studieactiviteiten.

Studiegezelschappen

Het Utrechtsch Studenten Corps herbergt meerdere studiegezelschappen. Deze studiegezelschappen zijn er voor alle belangstellende leden. Zij organiseren lezingen, uitstapjes, workshops en borrels, en ondersteunen leden met studieadvies.Daarbij komt dat studiegezelschappen aan leden uittreksels, oefententamens en studieboeken ter beschikking stellen. Het USC kent de volgende studiegezelschappen:

Anthonius Matthaeus – Rechtsgeleerdheid

Boerhaave – Geneeskunde

Cerberus – Diergeneeskunde

Christiaan Huygens – Natuurfilosofische studies

Dr. Scheele – Farmacie

Het Economisch Dispuut – Economische studies

Studiecommissie

De studiecommissie is er om leden van het USC te ondersteunen met hun studie en fungeert als overkoepelend orgaan van de studiegezelschappen. Een voorbeeld van de activiteiten die de studiecommissie organiseert is het aanbieden van repetitorlessen. Oudere leden van het USC, die al gevorderd zijn in hun studie, helpen andere studenten door middel van het doceren in vakken die als struikelblok worden gezien. Daarnaast worden allerlei studiematerialen uitgewisseld en uitgedeeld onder de leden, veelal gecoördineerd door de studiecommissie. In samenwerking met AthenaStudies, een bedrijf dat gespecialiseerd is in onder andere tentamentrainingen, worden cursussen tegen hoge kortingen aangeboden op de sociëteit. Over interessant onderwerpen organiseert de Studiecommissie in samenwerking met de verschillende studiegezelschappen lezingen door professoren voor studenten. Jaarlijks wordt er een studiereis georganiseerd: een leuke uitstap waarin steden worden bezocht zoals Brussel, Rome, Oslo en Stockholm. Tevens kunnen de studenten die niet zeker zijn over hun huidige studie, aankloppen bij de Studiecommissie. Er wordt een aantal maal per jaar een studiekeuzetest aangeboden waarmee je geholpen wordt in het maken van de goede en betrouwbare studiekeuze.

De rol van USC-huizen

Onder het motto ‘zonder studie geen studentenleven en dus geen studentenhuis’ spelen ook de USC-huizen een grote rol in de studievoortgang van de leden. Een stimulerende omgeving die je helpt om je weg in en naar de bieb te vinden. Bovendien kunnen oudere huisgenoten een belangrijke bron van informatie zijn voor de studie en de eventuele problemen die zich kunnen voordoen tijdens je studieperiode.

Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht

Het Utrechtsch Studenten Corps heeft een bijzonder goede band met zowel de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Deze studiefaciliteiten verstrekken beurzen en adviezen aan het Utrechtsch Studenten Corps om op deze wijze zorg te dragen voor de continuïteit van onze vereniging. Vanuit de Universiteit Utrecht is er onlangs een beleidsmemo uitgegeven die studenten aanraadt het verenigingsleven tot zich te nemen. Deze memo is gebaseerd op een onderzoek dat positievere relaties ontdekte tussen studenten die zich in sociale groepen (i.e. studentenverenigingen) bevonden en hun studieresultaten ten opzichte van de studenten die zich niet in deze kringen bevonden.

Overig

Het Utrechtsch Studenten Corps hamert op het belang van het welslagen van de studie van zijn leden. In tentamenperiodes dient de bibliotheek van het Utrechtsch Studenten Corps als functionele studeerplaats om de leden te faciliteren in een extra studielocatie. Met enige regelmaat worden in deze bibliotheek bijlessen en tentamentrainingen georganiseerd. Bovendien worden leden die hun studie niet op orde hebben niet benaderd voor grote commissies en besturen.